Ehome 5 - The Bridgeview

  • Vị trí

    163

  • Tên khác: Ehome 5
  • Khoảng cách đến trung tâm6
  • Chủ đầu tưNam Long
  • Phí pháp lý8000