Cư Xá Lý Thường Kiệt

  • Vị trí

    Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

  • Tên khác: Cư Xá Lý Thường Kiệt