Xây cổng rào có phải xin giấy phép không?

Câu hỏi: Nhà tôi đã được cấp phép xây dựng theo quy định, trong đó, tôi chừa 1.5m dài làm sân, nay tôi muốn xây tường bao 2 bên sân và làm cổng bảo vệ trên phần diện tích sân này (vẫn nằm trong phần diện tích đất tôi sở hữu), tuy nhiên trên bản vẽ thiết kế được cấp phép k thể hiện phần tường bao và cổng này, thì tôi có phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng không?Trường hợp phải điều chỉnh nhưng tôi không xin điều chỉnh mà vẫn xây dựng tường bao và cổng như trên thì khi làm thủ tục hoàn công có bị yêu cầu tháo dỡ tường bao và cổng này không? Cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn

Để đảm bảo phần xây dựng cổng và tường rào của bạn không bị làm khó dễ khi hoàn công thì tốt nhất là bạn nên làm bảng vẽ thiết kế bổ sung gởi cơ quan cấp phép xây dụng để được công nhận trước khi xây dựng

Thân

 

loading...

Đang tải...