Tranh chấp không gian, giải quyết như thế nào?

Câu hỏi: Tôi có căn nhà do cha mẹ để lại. Hiện giờ do ngôi nhà bị xuống cấp trầm trọng nên tôi quyết định xây dựng lại thì thấy bên hông phía sau nhà mình có 1 miếng đanh mà nhà hàng xóm đưa qua nhà tôi. Theo tôi đó là lấn chiếm không gian nhà mình. Tôi đã qua thương lượng với hàng xóm nhưng không thành, tôi đã nhờ phường xuống giải quyết thì tôi thắng. Nhưng khi ra tòa thì tòa nói là do đội đo đạc thành phố đo sai, bên hông nhà tôi chỉ kề tường nhà hàng xóm thôi chứ không có tường. Nếu xây dựng lại sẽ xây tường riêng, không dính líu gí tới tường nhà họ nữa. Hai bên cũng đã ký giáp giới với nhau rồi, nhưng tòa và hàng xóm chỉ cho phép tôi làm bên dưới thôi, bên trên miếng đanh phải chừa lại cho họ. Nhưng theo tôi được biết, bên dưới có đất thì phải được làm cả trên không gian của miếng đất đó. Mong luật sư tư vấn giúp, xin cám ơn!


Trả lời: 

Chào bạn!

Theo quy định của pháp luật thì quyền sử dụng đất được xác định từ ranh giới thửa đất kéo theo chiều thẳng đứng lên không gian và xuống lòng đất. Do vậy, nếu có tranh chấp về không gian đối với các hộ liền kề thì bạn có thể viện dẫn quy định pháp luật sau đây và các chứng cứ kèm theo để yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bạn tham khảo quy định sau đây của Bộ luật dân sự năm 2005:

"Ðiều 265. Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.

2. Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Trong trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung; không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách.".

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG - Đoàn luật sư Hà Nội

Theo danluat.thuvienphapluat

loading...

Đang tải...