Tôi cần phải làm thủ tục gì để có thể cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Kính gửi Luật sư. Nhờ quý anh chị tư vấn giúp tôi 1 việc như sau:

Tôi dự kiến mua một căn nhà đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở năm 2009. Khi tôi kiểm tra thông tin quy hoạch tại phòng Tài nguyên Môi trường quận thì được biết tọa độ của thửa đất thể hiện trên giấy chứng nhận bị sai so với tọa độ thực tế. Ngoài ra hiện trạng của căn nhà có gác gỗ nhưng trong giấy chứng nhận không thể hiện phần gác gỗ này. Trường hợp tôi mua căn nhà và đất này thì tôi cần phải làm những thủ tục gì để có thể cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở.

Rất mong nhận được sự tư vấn của quý anh chị.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, trong trường hợp tọa độ thửa đất trong hồ sơ địa chính có sự sai lệch so với tọa độ thực tế, thông tin về căn nhà chưa thể hiện phần gác 2 như hiện trạng, bạn có thể đề nghị chủ sử dụng thửa đất làm hồ sơ đề nghị đính chính .

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định: “3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp."

Hồ sơ đính chính nêu trên được nộp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó.

Sau khi đã có GCNQSD Đất, bạn thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp đổi GCNQSD đất theo điều 37 Nghị định 43/2014.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...