Thương binh có được xin nhà nước cấp đất không?

Hỏi:

Bố tôi là thương binh nặng mất sức lao động trên 81%, hiện nay đang sống nhờ trên đất của bà ngoại tôi. Nay bố tôi muốn được xin nhà nước cấp đất và làm nhà ở có được không? Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp đất phải làm như thế nào?

Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Khoản 4 Điều 4 và Khoản 5 Điều 20 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 55 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định thương binh được hưởng chế độ ưu đãi về nhà ở như sau:

“Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng”.

Như vậy, về mặt quy định thì bố bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi về nhà ở của nhà nước. Tuỳ theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở có thế áp dụng một trong các hình thức sau đây (căn cứ Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 117/2009/QĐ-TTg):

- Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn... thì tuỳ theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng "Nhà tình nghĩa", được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp.

- Người có công với Cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát, chật chội, không bảo đảm điều kiện sống trung bình so với cộng đồng nơi họ cư trú mà không có khả năng khắc phục thì tuỳ theo hoàn cảnh của từng người và khả năng của từng địa phương mà hỗ trợ họ cải tạo, sửa chữa nhà ở.

- Người có công với Cách mạng là thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên nếu mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở và đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng có một hộ ở.

Về mặt thực tế, để thực hiện việc cấp nhà/đất còn tùy thuộc rất lớn vào quỹ đất của địa phương, vào khả năng và chính sách của từng địa phương. Để xin hưởng các hỗ trợ về nhà ở, gia đình bạn cần đến phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...