Thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Trình tự thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Quý khách tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Văn phòng công chứng
Quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở (bản chính và bản sao);
- Giấy chứng tử; Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; Chứng minh nhân dân (bản chính và bản sao)
- Di chúc (nếu có)
Bước 2: Văn phòng công chứng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết công khai tại UBND xã/phường trong thời hạn 30 ngày.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày niêm yết công khai mà không có ai tranh chấp thì Văn phòng công chứng hoàn tất việc khai nhận di sản thừa kế và cấp cho ông/bà biên bản khai nhận di sản thừa kế để ông/bà đăng ký QSDĐ.

loading...

Đang tải...