Thủ tục đổi tên tôi cho hai mảnh đất 68m2 và 10m2 gồm những gì?

Hỏi: Năm 2009 tôi có mua một mảnh đất 68m2 (đã có sổ đỏ mang tên A) và 10m2 (có giấy mua bán của chủ thứ 2 tên B với phường sở tại ) . Khi làm thủ tuc mua bán , chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng là giữa tôi với chủ A .

Nay tôi muốn làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ tên tôi C cho cả mảnh đất 68m2 và 10m2 kia thì thủ tục làm như thế nào ?

Trả lời:

Đối với phần 68m2: cần thực hiện các thủ tục:

- Yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phòng công chứng

- Khai nộp thuế tại chi cục thuế

- Đăng bộ tại UBND Quận , Huyện

Đối với phần 10m2:

Thực hiện thủ tục hợp thức hóa: có các công việc

- Đo vẽ hiện trạng vị trí đất để xin hợp thức hóa quyền sử dụng đất

- Hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định

- Sao y bản chính hồ sơ các nhân và pháp lý khu đất

- Nếu đất thuộc huyện thì lien hệ UBND Xã nộp hồ sơ, trường hợp thuộc quận thì lien hệ UBND Quận

- Khai nộp thuế tại chi cục thuế

- Đăng bộ tại UBND Quận , Huyện

Theo Diaoconline

loading...

Đang tải...