Phí làm sổ đỏ là bao nhiêu?

Câu hỏi: Nhà tôi có diện tích là 52 m2, là đất do cơ quan bán thanh lý cho CBCN theo quy hoạch từ năm 1999, ngày đó tôi đã đóng tiền thanh lý với công ty là 7,2 triệu đồng. Hàng năm tôi đều đóng thuế sử dụng đất.

Hỏi luật sư: Nếu bây giờ tôi làm sổ đỏ thì phải nộp những lệ phí nào và hết bao nhiêu? (giá đất theo quy định của UBND tỉnh thì khu vực tôi ở hiện nay là 1.000.000đ)

Rất mong sự giúp đỡ của Luật sư!

Trả lời: 

Chào bạn!

Bạn cần xem lại thủ tục mua nhà từ năm 1999. Nếu gia đình bạn đã thanh toán tiền mua nhà và tiền sử dụng đất thì nay không phải nộp tiền sử dụng đất mà chỉ phải nộp lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị quyền sử dụng đất.

Nếu gia đình bạn chỉ hóa giá nhà ở mà chưa trả tiền sử dụng đất thì nay phải nộp tiền sử dụng đất thì mới được cấp GCN QSD đất.

Luật sư: Đặng Văn Cường

Theo danluat.thuvienphapluat

loading...

Đang tải...