Muốn bán nhà sở hữu chung phải làm sao?

Bà nội tôi lúc còn sống có mua 1 căn nhà đứng tên 3 chị tôi, sau này nội mất nếu có bán thì chia 3. Giờ tôi có gia đình và có 1 bé gái 18 tháng, tôi muốn bán để lấy phần mình để có vốn buôn bán nhưng 2 người em kia không chịu bán. Vậy nhà đó không bán được phải không luật sư?

Xin cám ơn luật sư

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Điều 167 Luật Đất đai quy định:

2. Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ như sau:

a) Nhóm người sử dụng đất gồm hộ gia đình, cá nhân thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

b) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất.

Như vậy, quyền sử dụng đất trong trường hợp trên được ghi nhận cho nhóm người sử dụng đất bao gồm 3 chị em bạn. Ba người có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc sử dụng đất. Trong trường hợp một trong ba người muốn thực hiện quyền chuyển nhượng đối với phần đất của mình thì căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Đất Đai 2013 để thỏa thuận với những người còn lại về việc tách thửa, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất đó. Tuy nhiên, việc tách thửa cần phải tuân thủ đúng quy định của UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Nếu không đủ điều kiện để tách thửa, bạn có thể đề nghị 2 người chị nhận chuyển nhượng và thanh toán cho bạn giá trị bằng tiền phần diện tích đất của mình. Theo điều 223- Định đoạt tài sản chung - Bộ luật Dân sự 2005 khoản 3: 3. Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...