Mua đất bằng giấy tay cần làm những thủ tục gì để sau này được cấp sổ đỏ?

Tôi có câu hỏi liên quan đến việc mua bán đất không có sổ đỏ như sau:

Mảnh đất mà gia đình tôi định mua là 40m2, mua của 1 người chủ tên là Đức, nhưng người này thì lại mua lại của 1 gia đình có 6 người con và hợp đồng mua bán chỉ là giấy viết tay có chữ ký của 6 người con.

Giấy tờ mua bán cũ chỉ bao gồm:

- Hợp đồng mua bán đánh máy và có chữ ký của 6 người con đó.

- Bản photo CMND và sổ hộ khẩu của 6 người con.

- Giấy chứng tử cha đẻ của 6 người con.

Vậy bây giờ nếu vợ chồng tôi muốn mua mảnh đất này cần xác minh những gì và giấy tờ mua bán thì cần yêu cầu ông Đức ký kết những gì để sau có thể làm được sổ đỏ sớm.

Rất mong Café Luật giải đáp giúp vợ chồng tôi.

Về nguyên tắc sau ngày 1/7/2004 việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và đăng ký sang tên đổi chủ cho bên mua (đăng ký biến động) tại văn phòng đăng ký nhà đất cấp huyện theo quy định.

Điều 100 Luật Đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên cơ sở quy định trên đây, gia đình đối chiếu trường hợp của mình, tiến hành kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sư dụng đất theo quy định. Gia đình có thể liên hệ với ban địa chính phường, hoặc Văn phòng đăng ký nhà đất cấp huyện để biết thêm thông tin chi tiết.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...