Mẹ cho tôi mảnh đất, có giấy thừa kế và xác nhận của ủy ban, nay mẹ lấy lại được không?

Câu hỏi: 

Mẹ tôi cho tôi một mảnh đất vào năm 1998. Tôi đã xây nhà ở và mở cửa hàng kinh doanh trên mảnh đất đó. Nhưng nay mẹ tôi nghe lời em tôi nên đòi lại mảnh đất. Lúc cho mẹ tôi có làm giấy thừa kế và có xác nhận của ủy ban xã. Cho tôi hỏi mẹ tôi có lấy lại mảnh đất đó được không? 

Trả lời: 
Mẹ của bạn có thể lấy lại quyền sử dụng đất này do:

- Thứ nhất, khi thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất vào năm 1998, mẹ con bạn đã không tiến hành thủ tục tặng cho mà bằng thủ tục thừa kế thông qua giấy thừa kế có xác nhận của ủy ban xã. Tuy đã có xác nhận của ủy ban xã nhưng quyền thừa kế quyền sử dụng đất của bạn chỉ phát sinh khi người để lại di sản chết (Điều 633, 636 Bộ luật dân sự). Vì vậy, vào thời điểm hiện tại khi mẹ bạn còn sống, bạn vẫn chưa được thừa kế quyền sử dụng đất này.

- Thứ 2, khi nhận quyền sử dụng đất vào năm 1998, bạn chưa làm GCN QSD đất nên quyền sử dụng đất vẫn thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn nên mẹ bạn hoàn toàn có quyền đòi lại mảnh đất.
Theo diaoconline.vn
loading...

Đang tải...