Mẹ cho con đất cần phải làm thủ tục tách thửa như thế nào?

Tôi ở xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi. Tôi đã lập gia đình từ năm 1991, cất nhà ở riêng gần kề với mẹ. Cách đây một năm, mẹ tôi quyết định cho gia đình tôi một mảnh đất, có diện tích 1000m2, tôi đã xây nhà trên mảnh đất ấy với diện tích là 160m2 (Đất này do mẹ tôi đứng chủ quyền). Nay tôi muốn tách thửa, làm Sổ đỏ đứng tên mình cho hợp lệ. Vậy tôi phải làm như thế nào để được tách thửa? Khi tách thửa, tôi phải đăng ký và đóng tiền bao nhiêu một m2 đất thổ cư? Giá tiền bao nhiêu một m2? Nhà tôi ở Tỉnh lộ 7, xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Điều 3 Khoản 1 Điểm a Quyết định 19/2009/NĐ-CP quy định:

Tại huyện Củ Chi, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

- Đất chưa có nhà ở: 120m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7m

- Đất đã có nhà ở: 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m

Với diện tích và thông tin như bạn đã cung cấp tại xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, bạn đủ điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của thành phố. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 9 Khoản 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT bao gồm:

“a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.”

Người sử dụng đất trong trường hợp này được xác định là mẹ của bạn, người đang có quyền sử dụng đất (thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Sau khi thủ tục tách thửa hoàn tất, mẹ của bạn và bạn lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng sau đó tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa đất cho mỗi hộ thì việc xác định diện tích trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất được tính theo từng thửa đất khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và theo nguyên tắc mỗi hộ gia đình, cá nhân được tách thửa chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra bạn phải nộp lệ phí trước bạ với 0,5% giá đất do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định của pháp luật về đất đai và các phí, lệ phí hành chính khác khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...