Làm thế nào để đảm bảo tài sản riêng sau khi kết hôn?

Về tặng cho tài sản theo quy định tại Điều 465 – BLDS 2005: Điều 465. Hợp đồng tặng cho tài sản. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận. Điều 466. Tặng cho động sản. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.


Tài sản mà bạn được bố mẹ tặng cho riêng là tài sản riêng của bạn. Theo điều 32- Luật Hôn nhân và gia đình 2000: Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Bạn có thể liên hệ với văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng tặng cho riêng tài sản cho bạn.

Sau khi có hợp đồng tặng cho tài sản riêng, bạn có thể mua mảnh đất và đứng tên riêng của mảnh đất.

Khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn cần mang những giấy tờ sau: Điều 35 Luật Công chứng 2006. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn. 1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

c) Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

đ) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.
 

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...