Không đủ điều kiện để tách thửa đất, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng có được không?

Hỏi: Ông cố tôi có 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 1400m2 đất nông nghiệp trồng lúa  xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức tỉnh Long An. Bây giờ ông cố tôi muốn tách cho ông ngoại tôi 700m2. Khi hỏi nhân viên địa chính xã thì chúng tôi biết thông tin về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải là 1500m2 cho khu vực ll, nên không thể tách được.

Vậy chúng tôi có thể chuyển quyền và mục đích sử dụng của riêng 700m2 đất đó không? Nếu được thì có quy định gì về diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại không? Hay chúng tôi phải chuyển mục đích sử dụng cho toàn bộ miếng đất?

Qua cán bộ địa chính xã, chúng tôi còn biết thêm là sắp tới vào tháng 8/2013 sẽ có bổ sung sửa đổi quy định tách thửa.  Chúng tôi không biết thông tin trên có đúng hay không?. Nếu có, việc sửa đổi bổ sung này có lợi cho việc tách thửa của chúng tôi k?


Rất mong nhận được sự tư vấn tận tình từ luật sư!

Trả lời: Căn cứ theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Long An, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp trồng lúa là 1.500 m2


Trong trường hợp này, bạn có thể chuyển đổi một phần mục đích sử dụng đất từ  đất nông nghiệp trồng lúa sang đất ở rồi sau đó thực hiện việc tách thửa. Tuy nhiên, khi tách thửa thì diện tích trước và sau khi tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở được quy định tại Điều 5 Quyết định số 18/QĐ-UBND
Điều 5. Đối với đất ở

1. Lô đất ở khi tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về kích thước tối thiểu như sau:

- Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở sau khi trừ chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 45 m2;

- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở lớn hơn hoặc bằng 5 m;

- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở lớn hơn hoặc bằng 5 m.

2. Lô đất ở khi tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về kích thước tối thiểu như sau:

- Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở sau khi trừ chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 36 m2.

- Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở lớn hơn hoặc bằng 4 m.

- Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở lớn hơn hoặc bằng 4 m.

Đối với vấn đề sửa đổi nội dung quy định về diện tích tách thửa, đây là văn bản mang tính địa phương nên chúng tôi không thể xác minh được thông tin này.

Theo diaoconline.vn

loading...

Đang tải...