Giá thuê nhà: "giá cho thuê trên hợp đồng công chứng" thấp hơn "giá thuê trên thực tế", có tranh chấp hợp đồng thuê thì giải quyết sao ? (lấy giá nào để giải quyết)

Anh chị cho mình trao đổi quan điểm về trường hợp trên. Xin cảm ơn.