Di chúc lập rồi vẫn được bổ sung.

Tháng 3.2013 tôi có lập di chúc bằng văn bản để phân chia tài sản cho ba đứa con, đề phòng tôi có gì bất trắc, các con không phải tranh giành. Bản di chúc này tôi làm thủ tục gửi lưu ở UBND xã. Nay tôi có ý định bổ sung tên đứa cháu trai vào danh sách được hưởng phần di sản của tôi thì có được không?

Nguyễn Thị Liễu (Kiên Giang)

 

Luật sư Nguyễn Hữu Nghị, công ty luật hợp danh Talent Law: Theo quy định tại điều 662 bộ luật Dân sự hiện hành về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc: người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

dinhgianhadat.vn (Theo SGTT.VN)

loading...

Đang tải...