Có thể tách thửa được không?

Hỏi: Tôi có một vấn đề mong Luật sư giải trả giúp. Tôi xin cảm ơn Bố tôi có lô đất 4.000m2 là đất rừng sản xuất tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nay Bố tôi muốn cho các con mỗi đứa 200m2 và tách thửa làm sổ đỏ. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi xin làm thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ với diện tích 200m2 chuyển mục đích sử dụng 36m2 (trong 200m2 đó) theo quy định và nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất được không?

Trả lời: 

Theo quy định tại K6 Điều 4 QĐ 21/2009 sửa đổi bổ sung theo QĐ 19/2010/QĐ - UBND của UBND Tỉnh Khánh Hòa về diện tích tối thiểu được tách đối với đất rừng sản xuất là:

Điều 4. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi và diện tích đất xây dựng các công trình có hành lang bảo vệ an toàn này: 6. Đất rừng sản xuất. - Khu vực đô thị: 1000 m2 ; - Khu vực nông thôn: 5000 m2.

Mặt khác, tại Điều 3 QĐ 21/2009/QĐ – UBND sđ, bs theo QĐ 19/2010/QĐ – UBND Tỉnh Khánh Hòa quy định về các trường hợp không được tách thửa như sau:

Điều 3. Các trường hợp không được tách thửa

1. Thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu kể từ thời điểm quy định này có hiệu lực thi hành. Trừ trường hợp việc tách thửa đất đồng thời với việc xin hợp thửa với thửa đất liền kề (thửa đất được hình thành sau khi hợp thửa bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định này) để thuận lợi cho việc sử dụng đất thì được phép tách thửa.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì bạn không thể thực hiện việc tách thửa, bởi lẽ diện tích mà bạn muốn tách chỉ có 200m2 trong khi diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa đối với đất rừng sản xuất ở khu vực đô thị phải lớn hơn hoặc bằng 1000m2.

Khi Luật Đất Đai 2013 đưa vào thực hiện sẽ có hướng dẫn mới của UBND tỉnh. Bạn liên hệ với UBND tỉnh để tìm hiểu về thông tin tách thửa.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...