Có thể làm thủ tục tặng cho khi chưa có hồ sơ tách thửa không?

Hỏi: Cha tôi có 5000m2 đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay cha tôi cho 4 nguời con, mỗi người 1000m2. cha tôi có thể lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại UBND xã khi chưa có hồ sơ tách thửa được không? Nếu như lập xong hợp đồng tặng cho mà toàn bộ diện tích đất trên nằm trong khu quy hoạch không thể làm thủ tục tách thửa thì hợp đồng đã lập có giá trị không? các con có nhận được tiền bồi thường khi bị thu hồi đất không?

Trả lời: Tại khoản 1 Điều 106 của Luật Đất đai người sử dụng đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau :

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành việc thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và phải được công chứng tại phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng.

Như vậy, việc đất nằm trong quy hoạch không hạn chế việc chuyển nhượng đất đai. Nếu việc tặng cho đất của bố bạn đáp ứng các điều kiện trên thì giao dịch là hợp pháp. Sau đó, bạn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu đất bị thu hồi vẫn được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo diaoconline

loading...

Đang tải...