Có được bán nhà khi đồng sở hữu mất tích?

Hỏi: Anh em chúng tôi được thừa kế nhà của cha mẹ, nay chúng tôi muốn bán nhà này nhưng trong số anh em chúng tôi có một người mất tích. Trường hợp này chúng tôi có thể bán nhà được không?

hiep_99@...

Ảnh minh họa

Trả lời:

Trường hợp bán nhà ở có chủ sở hữu chung vắng mặt và không xác định được nơi cư trú của người đó thì các chủ sở hữu còn lại phải có đơn yêu cầu toà án tuyên bố người đó bị mất tích theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện việc bán nhà đó.

Căn cứ theo giá bán ghi ở trong hợp đồng mua bán nhà ở, các chủ sở hữu còn lại có trách nhiệm gửi tiền bán nhà tương ứng với phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích vào ngân hàng thương mại nơi có nhà ở được bán, khi người bị tuyên bố mất tích trở về và có yêu cầu thì ngân hàng đã nhận tiền gửi có trách nhiệm thanh toán cho họ cả tiền gốc và tiền lãi theo quy định về lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm người bị tuyên bố mất tích nhận lại tiền (nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Nhà ở).

(Theo SGTT) 
loading...

Đang tải...