Cho hỏi mỗi cá nhân được làm bao nhiêu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vậy?

Xin chào anh chị!

Cho tôi hỏi mỗi cá nhân được làm bao nhiêu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Làm giấy chứng nhận thứ 2 trở đi có đóng thuế thu nhập cá nhân không?

loading...

Đang tải...