Mẫu hợp đồng mới trong kinh doanh bất động sản

Từ ngày 01/11/2015, các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản sẽ được thực hiện theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản 2014.


Với các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản, người mua sẽ được đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.


Cụ thể, các loại hợp đồng mẫu mới bao gồm: Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai); Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai); Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai); Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất; Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án).

Ngoài ra, Nghị định cũng ban hành 2 mẫu văn bản chuyển nhượng, 2 mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng, 2 mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án, 2 mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng…


Theo Báo Xây dựng
loading...

Đang tải...