Cho chuyển nhượng dự án sau khi đã giải phóng mặt bằng

Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoRea), toàn thành phố hiện có 1.409 dự án, trong đó đã có đến 190 dự án bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc hết hạn văn bản chủ trương đầu tư.


1.219 dự án còn hiệu lực triển khai lại có đến 405 dự án chưa khởi công; trong số 325 dự án đã khởi công thì có 97 dự án đã phải tạm ngưng thi công. Như vậy, số lượng các dự án bị thu hồi, bị tạm ngưng thi công và chưa khởi công đã lên đến 692 dự án, chiếm 49,1% tổng số dự án.
Nhiều dự án BĐS không thể triển khai được do vướng đền bù giải tỏa, có những dự án đã giải phóng mặt bằng trên 80% diện tích, thậm chí đến 98% đất dự án, nhưng phần diện tích còn lại doanh nghiệp không thể thỏa thuận đền bù được.

HoRea cho rằng, cần coi chuyển nhượng dự án là hoạt động kinh doanh bình thường giữa các nhà đầu tư với nhau. Nếu bên chuyển nhượng dự án chưa làm xong thủ tục thì bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục này theo quy định.

Do vậy, hiệp hội kiến nghị cho chuyển nhượng dự án sau khi đã giải phóng mặt bằng để thúc đẩy việc thực hiện dự án, và giải quyết hàng tồn kho trên thị trường BĐS.


Theo Thanh niên
loading...

Đang tải...