Mẫu cấp giấy phép xây dựng

Các bạn cần mẫu cấp giấy phép xây dựng thì down file word về nhé, đây là mẫu mình tìm hiểu đc.

Các bạn cần mẫu cấp giấy phép xây dựng thì down file word về nhé, đây là mẫu mình tìm hiểu đc.

MauCapGPXayDung.doc