Ruồi đực, Ruồi cái

Một bà vợ đi làm về và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: "Anh đang làm gì vậy?".

- Săn ruồi!

- Ồ, thế đã giết được con nào chưa?

- Rồi, ba con đực, hai con cái!

- Sao anh biết con nào là đực, cái?

- Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.