Hỏi ngu mà còn trả lời !!!!

Hỏi ngu !!!!

Cũng có lý á ^^