Chỉ là do biến đổi về thời gian và sự trưởng thành về tuổi tác.....

ảnh post