Ca dao tục ngữ chế cực hài...hehe

Học không yêu yếu dần rồi chết

Yêu không học không ngóc được lên

Học làm chi, thi làm gì

Tú Xương còn rớt,huống chi là mình

Giám thị nhìn em giám thị cười - Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi

Cổng trường đại học cao vời vợi - Đồng ruộng mênh mông đón em về

Học trò ngày nay quậy tới trời         

10 thằng đi học 9 thằng chơi

3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ

Còn lại thằng kia cũng gật gù

Học cho lắm tắm hổng có quần thay

Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ

Học cho lắm cũng ăn mắm với cà

Học tà tà cũng ăn cà với mắm

Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng

Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm

Bắt đầu ngủ giữa tiết 3

Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5

Học hành như cá kho tiêu

Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

Nhà trường là nhà tù

Sách vở là kẻ thù

Đi học là đi tu

Thầy cô như sát thủ

Thời gian như cao su

Bạn bè như tôm sú

Khi xưa vác bút theo thầy

Bi giờ em lại vác cày theo trâu

Cũng cóp cũng quay chẳng kém chi

Mà này giám thị lại trông chặt

Chẳng để em xem 1 tí gì

Ca dao tục ngữ chế cực hài...hehe