Bảng giá đất nhà nước Q3-Tp.HCM

Bảng giá đất năm 2016 tại Quận 3 - Tp.HCM

BẢNG 6
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số  51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ 
TỪ ĐẾN
1 2 3 4
1 BÀ HUYỆN THANH QUAN TRỌN ĐƯỜNG         46.400
2 BÀN CỜ TRỌN ĐƯỜNG         32.700
3 CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH           26.400
4 CÁCH MẠNG THÁNG 8 RANH QUẬN TÂN BÌNH VÕ THỊ SÁU       43.800
VÕ THỊ SÁU NGUYỄN THỊ MINH KHAI       61.600
5 CAO THẮNG TRỌN ĐƯỜNG         57.200
6 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TRỌN ĐƯỜNG         79.200
7 ĐIỆN BIÊN PHỦ NGÃ BẢY CÁCH MẠNG THÁNG 8       38.400
CÁCH MẠNG THÁNG 8 HAI BÀ TRƯNG       45.500
8 ĐOÀN CÔNG BỬU TRỌN ĐƯỜNG         33.400
9 HAI BÀ TRƯNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI VÕ THỊ SÁU       65.600
VÕ THỊ SÁU LÝ CHÍNH THẮNG       72.700
LÝ CHÍNH THẮNG CẦU KIỆU       58.800
10 HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG         26.400
11 HỒ XUÂN HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG         42.600
12 HUỲNH TỊNH CỦA TRỌN ĐƯỜNG         30.000
13 KỲ ĐỒNG TRỌN ĐƯỜNG         44.000
14 LÊ NGÔ CÁT TRỌN ĐƯỜNG         44.000
15 LÊ QUÝ ĐÔN TRỌN ĐƯỜNG         55.000
16 LÊ VĂN SỸ CẦU LÊ VĂN SỸ TRẦN QUANG DIỆU       42.600
TRẦN QUANG DIỆU RANH QUẬN PHÚ NHUẬN       39.600
17 LÝ CHÍNH THẮNG RANH QUẬN 10 NAM KỲ KHỞI NGHĨA       37.400
NAM KỲ KHỞI NGHĨA RANH QUẬN 1       41.400
18 LÝ THÁI TỔ TRỌN ĐƯỜNG         52.800
19 NAM KỲ KHỞI NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG         64.600
20 NGÔ THỜI NHIỆM TRỌN ĐƯỜNG         44.000
21 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TRỌN ĐƯỜNG         61.500
22 NGUYỄN GIA THIỀU TRỌN ĐƯỜNG         39.600
23 NGUYỄN HIỀN TRỌN ĐƯỜNG         28.600
24 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN TRỌN ĐƯỜNG         26.400
25 NGUYỄN SƠN HÀ TRỌN ĐƯỜNG         28.600
26 NGUYỄN THỊ DIỆU TRỌN ĐƯỜNG         47.000
27 NGUYỄN THỊ MINH KHAI HAI BÀ TRƯNG CAO THẮNG       77.000
CAO THẮNG NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ       66.000
28 NGUYỄN THIỆN THUẬT NGUYỄN THỊ MINH KHAI NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU       44.000
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐIỆN BIÊN PHỦ       39.600
29 NGUYỄN THÔNG HỒ XUÂN HƯƠNG KỲ ĐỒNG       44.000
KỲ ĐỒNG TRẦN VĂN ĐANG       35.200
30 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN TRỌN ĐƯỜNG         28.000
31 NGUYỄN VĂN MAI TRỌN ĐƯỜNG         28.600
32 PASTEUR TRẦN QUỐC TOẢN VÕ THỊ SÁU       49.500
VÕ THỊ SÁU RANH QUẬN 1       63.300
33 PHẠM ĐÌNH TOÁI TRỌN ĐƯỜNG         37.600
34 PHẠM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG         63.000
35 RẠCH BÙNG BINH TRỌN ĐƯỜNG         26.600
36 SƯ THIỆN CHIẾU TRỌN ĐƯỜNG         34.500
37 TRẦN CAO VÂN TRỌN ĐƯỜNG         60.000
38 TRẦN QUANG DIỆU TRẦN VĂN ĐANG LÊ VĂN SỸ       33.000
LÊ VĂN SỸ RANH QUẬN PHÚ NHUẬN       35.200
39 TRẦN QUỐC THẢO VÕ VĂN TẦN LÝ CHÍNH THẮNG       55.000
LÝ CHÍNH THẮNG CẦU LÊ VĂN SỸ       48.400
40 TRẦN QUỐC TOẢN TRẦN QUỐC THẢO NAM KỲ KHỞI NGHĨA       35.600
NAM KỲ KHỞI NGHĨA RANH QUẬN 1       41.000
41 TRẦN VĂN ĐANG TRỌN ĐƯỜNG         29.600
42 TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG         57.200
43 TRƯƠNG QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG         34.500
44 TRƯỜNG SA TRỌN ĐƯỜNG         26.400
45 TÚ XƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG         44.000
46 VÕ THỊ SÁU TRỌN ĐƯỜNG         52.800
47 VÕ VĂN TẦN HỒ CON RÙA CÁCH MẠNG THÁNG 8       63.800
CÁCH MẠNG THÁNG 8 CAO THẮNG       55.000
48 VƯỜN CHUỐI TRỌN ĐƯỜNG         33.600
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ