Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

Đây là văn bản hướng dẫn giúp những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội hoặc vay vốn xây dựng nhà ở xã hội có thể tìm hiểu thông tin để thực hiện vay vốn nhà nước được suôn sẻ. Anh chị nào cần thuê mua nhà ở xã hội cũng nên tham khảo tại đây nhé, không lại trách ngân hàng làm khó mình.  Xem tại TT 07_03.pdf nhé!