KHU CĂN HỘ CARINA PLAZA

  • 1648, Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

  • Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế (International Xây dựng và Tư vấn Đầu tư)
  • 19412 m2
  • 21
  • 4
  • 1
  •  
Chọn để xem các tiện ích