Khu căn hộ A10-A14 Nam Trung Yên

  • A10-A14, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Khu A10 - Diện tích đất : 33.747 m2 - Diện tích xây dựng : 9.900 m2 - Diện tích sàn xây dựng : 280.300 m2 - Số tầng : 33 đến 39 tầng - Số căn hộ : 1.427 căn - Mật độ xây dựng : 29,3% - Hệ số sử dụng đất : 8,3 lần Khu A14 - Diện tích đất : 20.175 m2 - Diện tích xây dựng : 7.520 m2 - Diện tích sàn xây dựng : 153.300 m2 - Số tầng : 21 đến 30 tầng - Số căn hộ : 1.642 căn - Mật độ xây dựng : 37,3% - Hệ số sử dụng đất : 7,6 lần

  • Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội- HANDICO
  • 39
  •  
Chọn để xem các tiện ích