Chung cư Miếu Nổi

  • Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

  • Tổng Công ty Xây dựng Số 1
  • 80000 m2
  • 18
  •  
Chọn để xem các tiện ích